g

מדיניות האתר

אתר "מזג אויר ישראל" http://www.weatherguide.co.il מפרסם תחזיות על בסיס מגוון תחזיות קיימות ברשת. מטרת האתר מזג האוויר ישראל ומדריך מזג האויר היא קיבוץ המידע והנתונים בנושאים שונים הנוגעים במזג האויר – במקום אחד ובאתר מרכזי אחד כדי שיהיה לכם נוח להתרשם ולהתכונן וגם נחסוך לכם זמן וריצה בין אתרים שונים ומשונים.

שימו לב כי העורך אינו חזאי. תשומת לבכם שוב כי אין אחריות על כלום והכל באחריות הקורא ואם אתם קוראים אז אתרם לוקחים על עצמכם את כל האחריות.

 

מדריך מזג האוויר

מזג האוויר בישראל