g

תחזית מזג האוויר | מדריך מזג האוויר

מזג אויר אביבי ביום וקריר בלילה. פרקי גשם קצרים בזה אחר זה משבת לתוך השבוע הבא

היום יום ג’- עלייה בטמפרטורות וירידה בלחות. יהיה מעט חם ויבש מהרגיל. במשך היום יהיה בהיר בכל חלקי הארץ. ינשבו רוחות מזרחיות מתונות עד ערות. בלילה ייעשה קר בהרים ובעמקים. יום ד’- עלייה נוספת בטמפרטורות וירידה בלחות. חם ויבש מהרגיל במידה ניכרת. ינשבו רוחות מזרחיות ערות עם משבים חזקים. יום

קרא עוד »

עלייה הדרגתית בטמפרטורות שתגיעה לשיאה בימים ד’-ה’. בשבת גשמים ברב חלקי הארץ

היום יום ב’- עלייה בטמפרטורות וירידה בלחות. במשך שעות היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר בכל האיזורים. יינשבו רוחות צפוניות עד מזרחיות מתונות. יום ג’- עלייה קלה נוספת בטמפרטורות וירידה בלחות. הטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מעונן חלקית עד בהיר בכל חלקי הארץ. יינשבו רוחות מזרחיות מתונות עד ערות.

קרא עוד »

היום גשמים מקומיים, ובימים ב’-ה’ התחממות הדרגתית וטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה

היום יום א’- ירידה בטמפרטורות.בד”כ יהיה מעונן חלקית. גשמים מקומיים יירדו בעיקר בצפון הארץ. במרכז ארץ ייתכנו טפטופים. לקראת שעות הערב הגשמים ייחלשו ובשעות הלילה הפ ייפסקו לחלוטין. ינשבו רוחות צפוניות מערביות קלות. יום ב’- עלייה בטמפרטורות וירידה בלחות.מעונן חלקית עד בהיר. ינשבו רוחות צפוניות קלות. יום ג’- עלייה קלה נוספת

קרא עוד »

התחממות הדרגתית לקראת מזג אוויר חם מהרגיל במידה ניכרת בשבוע הבא

היום יום ה’- ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.בד”כ יהיה מעונן חלקית ברב האיזורים.  במשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. יינשבו רוחות מערביות עד דרום מערביות קלותת יום ו’- עלייה בטמפרטורות וירידה בלחות. במשך היום תשרור מעט עננות גבוהה ברוב אזורי הארץ. יינשבו רוחות מזרחיות קלות. שבת- עלייה נוספת בטמפרטורות וירידה

קרא עוד »

היום נאה, מחר גשמים מקומיים, ותחילת השבוע הבא בסימן שאלה גדול לגבי חזרתו של החורף

היום יום ג’- עלייה קלה נוספת בטמפרטורות שיהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה וירידה בלחות. יהיה בהיר בכל חלקי הארץ. ינשבו רוחות מזרחיות עד דרום מערביות קלות. יום ד’- ירידה בטמפרטורות ועלייה בלחות.בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. במהלך היות תתרבה העננות הנמוכה ומשעות הצהריים גשמי מקומיים ייתכנו בעיקר בצפון אך

קרא עוד »

מזג אוויר נאה וטמפרטורות רגילות לעונה. בתחילת השבוע החורף חוזר .

היום יום ב’- עלייה קלה בטמפרטורות. בד”כ יהיה מעונן חלקית  עד בהיר בכל האיזורים. עד לשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. ינשבו רוחות מערביות קלות. יום ג’- עלייה קלה נוספת בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה.בד”כ יהיה בהיר בכל האיזורים.מזג אוויר נאה ישרור בכל חלקי הארץ. .ינשבו רוחות מזרחיות קלות

קרא עוד »

התחממות הדרגתית שתגיעה לשיאה ביום ג’. מסוף השבוע ואילך התקררות ובהמשך החורף חוזר

היום יום א’- עלייה קלה בטמפרטורות שעדיין יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה. בד”כ יהיה מעונן חלקית עד בהיר לקראת שעות הערב העננות הנמוכה תתרבה וייתכנו טפטופים עד גשמים קלים בעיקר באזור החוף. ינשבו רוחות מזרחיות  עד דרום מערביות קלות. יום ב’- עלייה נוספת בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה. בשעות הבוקר עדיין

קרא עוד »

התחממות הדרגתית ומזג אויר נאה. בימים ב-ד סיכוי לגשמים מקומיים

יום ו’- עלייה קלה בטמפרטורות שיישארו נמוכות מהרגיל לעונה. מעונן חלקית עד בהיר בכל אזורי הארץ. יינשבו רוחות צפוניות-מזרחיות קלות. בלילה קיים חשש חמור לקרה במקומות המועדים. שבת- עלייה קלה נוספת במידות החום. מזג אויר נאה וקריר ישרור בכל חלקי הארץ. ינשבו רוחות מזרחיות קלות. יום א’-דומה. עלייה קלה נוספת

קרא עוד »

בימים ה’-ו’ טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה במידה ניכרת. באמצע השבוע הבא ייתכן גשם.

היום יום ד’- ירידה קלה בטמפרטורות. .עד לשעות הצהריים גשם לפרקים ירד בצפון ובמרכז. גשם מקומי יירד בצפון הנגב. משעות אחה”צ הגשם יתמקד במרכז ובדרום ובצפון יירד גשם מקומי. בשעות הערב והלילה הטמפרטורות יירדו בצורה ניכרת בכל חלקי הארץ. שלג קל יירד בחרמון.ינשבו רוחות מערביות עד צפון מערביות קלות הטמפרטורות הצפויות

קרא עוד »

גשם מקומי שיתחזק לקראת מחר והתקררות משמעותית שתגיעה לשיאה ביום ה’

היום יום ג’- ירידה קלה בטמפרטורות. בד”כ יהיה מעונן חלקית עד מעונן. במשך היום גשם מקומי בעוצמות קלות עד בינוניות ייתכן מהצפון ועד לצפון הנגב. במהלת הלילה תחול התגברות בגשמים בצפון ובמרכז. בחרמון יירד שלג.ינשבו רוחות צפון מערביות קלות. הטמפרטורות הצפויות היום: דרום מת הגולן- 12-6 צפון רמת הגולן- 9-4  ירושלים- 11-5  חיפה-

קרא עוד »
Please set Weather API key before using this widget.
Please set Weather API key before using this widget.
Please set Weather API key before using this widget.
Please set Weather API key before using this widget.
Please set Weather API key before using this widget.
Please set Weather API key before using this widget.
שיתוף בfacebook
שיתוף בgoogle
שיתוף בtwitter
שיתוף בlinkedin
שיתוף בwhatsapp

הכי פופולארי: